Доставка на нов колесен трактор за нуждите на ИРГР К.Малков[…]

BG-Садово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по растителни генетични ресурси К. Малков, бул. Дружба 2, За: доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков, България 4122, Садово, Тел.: 032 629026, E-mail: ipgr_sadovo@abv.bg, Факс: 032 629026Място/места за контакт: гр. Садово, ИРГР К. МалковИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ipgrbg.com.Адрес на профила на купувача: www.ipgrbg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нов колесен трактор за нуждите на ИРГР К.Малков гр. Садово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16700000Описание:
Трактори

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИРГР К.Малков гр. Садово

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ПАРАМЕТРИ
ТРАКТОР
ТИП – КОЛЕСЕН
– Колесна формула 4х4
– двигател /4 цилиндров, 4 тактов дизел/
– Работен обем – 4000 – 5000 см3
– мощност –кв/кс – 81/110 к.с
– максимален въртящ момент – 429 Nm
– брой на предавките /скорости/ (п/з) – 16/8
– скорост на движение (напред /назад) – 36,6 км ч ; 17,15 км ч
– диференциал с автоматична блокировка
– хиравлична помпа – Дебит 40-45 л/мин.
– хидравличен резервоар – обем 20-21 л
– съединител –сух двудисков
– силоотводен вал :независим 540 /1000 об/м.
– въздушен компресор
– спирачна система – дискови спирачки в масло
– преден мост – прав тип с автоматична блокировка на диференциала
– регулируема ширина – предни колела
– регулируема ширина – задни колела
– навесна система – хидравлична с автоматично регулиране дълбочината на обработка
– скоростна кутия /Механична синхронизирана/
– товароподемност – 4500 кг.
– конструктивна маса – 4200 кг.
– експлоатационна маса – 4900 кг.
– максимално допустима маса (пълна) – 8000 кг.
– гуми –предни 360/70R24
– гуми –задни 18.4R34
– гаранция: 3 години, но не по-малко от 2 000 моточаса
– осигурен 24 – часов специализиран регионален сервиз
– транспортни светлини

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Изпълнителят се избира по критерий икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
КО = П1+П2+П3+П4 където
П1 – оценка на ценовото предложение
П2 – оценка по степен на съответствие
П3 – оценка за срок на доставка
П4 – гаранционен срок
– Ценово предложение –П1 – максимален брой точки – 50 т.:
– Степен на съответствие параметри – П2 – максимален брой точки – 30 т.:
– Срок на доставка – П3 – максимален брой точки – 10 т.
– Гаранционен срок – П4- максимален брой точки – 10 т.:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015