Доставка чрез покупка на два броя GPS – устройства, ведно[…]

BG-Малко Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Малко Търново при “ЮИДП” ДП гр. Сливен, ул. “Н. Вапцаров” № 8, За: инж. Илия Янгьозов, България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952-3180, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.comМясто/места за контакт: гр. Малко Търново, ТП ДГС Малко ТърновоИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/viewart.php?id=62.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на два броя GPS – устройства, ведно с необходимия софтуер за нуждите на ТП ДГС Малко Търново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000, 30220000, 30221000Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Оборудване за цифрова картография
Цифрови кадастрални планове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя GPS – устройства, ведно с необходимия софтуер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Малко Търново

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

GPS устройство

Минимални изисквания
Компютърна част
Операционна система: Windows Embedded Handheld 6.5
Стандартен софтуер: Microsoft Office Mobile, Adobe Reader
Процесор:800 MHz
Комуникации
• Вградена Bluetooth технология:v2.0
• Вгардена Wi-Fi технология:802.11b/g
• USB: 2.0 клиент
Памет
• 256 MB RAM
• 2GB постоянна флаш памет
• Разширение: Слот за microSD/microSDHC карта
Дисплей:
• Тип: Цветен, читаем на слънчева светлина, чувствителен (Touchscreen)
• Резолюция: QVGA (240 x 320)
• Размер: 3.5“
Аудио-визуални средства
• Вградена цифрова камера:5 MPix
• Вграден говорител и микрофон
• Аудио жак
GPS приемик и антена
• Интегриран високо чувствителен GPS/SBAS приемник и антена
• Брой канали: 12
• Точност в реално време:2 – 5 m
• Точност с последваща обработка:1 – 3 m
• Поддържани протоколи: NMEA и SiRF
Захранване
• Тип на акумулатора: Li-Ion, сменяем, презареждасе вустройството
• Капацитет на акумулатора: 3000 mAh
• Издържливост: 10 часа (с включен GPS приемник)
Физически данни
Тегло: 0.32 kg с акумулатор
Устойчивост на влага и прах: IP54
Работен температурен обхват: от -20°С до +40°С
Стандартни принадлежности
• Зареждачка с набор от щепсели
• USB кабел за данни
• Лента за осигуряване към ръката при работа

Специализиран софтуер

Тип: Геоинформационен софтуер
Платформа: Windows Mobile 6.1 или следваща
Поддържани GPS протоколи: NMEA, SiRF
Функционалност:
• Събиране на GPS данни
• GPS навигация към обекти
• Поддържани класове обекти: Точкови, линейни, полигонови
• Работа с вградени цифрови камери
• Поддържани векторни формати – SHP
• Поддържани растерни формати – JPG, JP2, ECW, TIF
• Инструменти за тематично картографиране: символи, типове линии, легенди, цветни палитри
Потребителски интерфейс: Менюта и съобщения на български език

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 11.03.2015г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Малко Търново на адрес: гр. Малко Търново, ул. “Н. Вапцаров” № 8.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015