„Доставка чрез закупуване на лизинг на нов лекотоварен минибус за нуждите на Национална библиотека „Св.Св. Кирил[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална библиотека Св.Св. Кирил и Методий, бул. Васил Левски № 88, За: инж. Георги Стефанов- ръководител на отдел „Човешки ресурси и АСО”- тел. 0888/ 524819; Галина Кралева- гл. счетоводител- тел. 02/ 9183 121., България 1037, София, Тел.: 02 9183162, E-mail: lawyer@nationallibrary.bg, Факс: 02 8435495Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.nationallibrary.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез закупуване на лизинг на нов лекотоварен минибус за нуждите на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” :
Автомобилът следва да отговаря на минималните технически характеристики, посочени по-долу:

1. Технически характеристики на автомобила:

Автомобил лекотоварен минибус за нуждите на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”:

– Двигател- дизел минимум 2200 куб. см.;
– Мощност- 110 к.с.;
– Предавателна кутия- механична, 6-степенна;
– Места- 2+1;
– Брой врати- 5
– Обем на товарното пространство- до 12 куб. м.;
– Цвят- светъл.

Външни размери (мм):
– дължина – минимум 5400 мм;
– височина – минимум 2500 мм;

Вътрешни размери (мм):
– дължина – минимум 3100 мм;
– височина – минимум 1930 мм;

Странични плъзгащи се врати – размери (мм):
– дължина – минимум 1250 мм;
– височина – минимум 1730 мм;

Задни врати – размери (мм):
– дължина – минимум 1550 мм;
– височина – минимум 1780 мм.

2. Изисквания към оборудването:

– ABS (антиблокираща система на колелата);
– ESP (електронна стабилизираща програма);
– система за подпомагане при внезапно спиране (AFU);
– въздушна възглавница за водача;
– предни и задни дискови спирачки;
– регулируеми във височина пиротехнически предни предпазни колани и индикатор за непоставяне (водач);
– регулируеми подглавници;
– бордови компютър;
– хидроусилвател на волана;
– електронен имобилайзер;
– оборотометър;
– електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване;
– трираменен волан, регулируем в дълбочина;
– фарове с разделна оптична система, регулируеми във височина;
– двойно огледало за обратно виждане с вграден пътепоказател;
– регулиране на седалката на водача във височина;
– регулиране на седалката на водача в областта на кръста;
– двойно осветление в кабината с вграден часовник;
– централна конзола с места за багаж;
– контакт 12 V в товарния отсек;
– куки за закрепване на багаж;
– резервоар за гориво с вместимост 90 л.;
– двуместна седалка за пътника до водача с триточкови предпазни колани;
– кабина затворена, с преградна стена;
– дясна неостъклена странична плъзгаща се врата;
– задни неостъклени врати;
– предна броня с вградено стъпало;
– задна броня с вградено стъпало;
– повишен капацитет на акумулатора;
– защита кора под двигателя;
– ел. сгъваеми и управляеми огледала за обратно виждане;
– ниша за багаж;
– подгрев на картерните газове;
– климатик;
– радио CD;
– странични протектори в товарния отсек

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000Описание:
Моторни превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. лекотоварен минибус.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. “Васил Левски” № 88

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към лизинга:
– Срок- 36 месеца;
– Първоначална вноска- 5 % без ДДС от стойността + 20% ДДС;
– Не повече от 5 % лихва, фиксирана за целия период на лизинга;
– Включен пакет поддръжка в цената на автомобила – до 100 000 км;
– Включена продуктова такса в цената на автомобила;
-Допълнителни разходи за първата година (вкл. гражданската отговорност, автокаското, д-к МПС регистр. КАТ) – не повече от 2400 лв. с ДДС;
Цена нов автомобил, с включен пакет поддръжка и продуктова такса – не повече от 38 000 лв. с ДДС или не повече от 32 000 лв. без ДДС;
Крайна лизингова цена, с включен пакет поддръжка и продуктова такса: не повече от 41 000 лв.с ДДС или не повече от 34 000 лв. без ДДС.

Задължителни условия към изпълнителя:

– Автомобилът да притежава гаранция: минимум 24 месеца без ограничение на пробега;
– Сервизна мрежа да обхваща минимум 20 представителства в България;
– Безплатна услуга за времето на гаранционния срок, която включва: авариен автомобил за денонощна пътна помощ, включително в почивни и празнични дни за повредите, които могат да се отстранят на място; предоставяне на автомобил за срок до 4 дни, ако повредата не може да бъде отстранена за един ден; възможност за настаняване в хотел, в случай на отдалеченост на повече от 100 км. от гр. София.
Необходимите документи за участие в обществената поръчка са подробно описани в Документацията, публикувана на сайта на Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на сайта на Национална библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”-www.nationallibrary.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015