Блог

Състезателният диалог като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП

Състезателният диалог е въведен като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП, предвид крайната необходимост възложителите да разполагат с допълнителна гъвкавост при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да позволява договаряне. По-широкото използване на тези процедури би могло също да увеличи и трансграничната търговия, тъй като оценката сочи, че поръчките, възложени […]