Национален Консултант по Обществени Поръчки

  • Адрес: ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов №2, вх. Г, ет.3, офис 10
  • Телефон: +359 2 981 01 16
  • Имейл: office@ppnc.bg