За концесионери

Ние подпомагаме нашите клиенти да постигнат успех да реализират успешно своите инвестиционни идеи относно услуги и обекти, предмет на концесия, като:

  • Подпомагаме разработването на адекватна стратегия за участието в процедури за предоставяне на концесии и при тяхното изпълнение;
  • Оказваме експертна помощ при подготовката на офертата с взискателност и прецизност;
  • Оказваме експертна помощ за изграждане на адекватна система за добър контрол и управление на изпълнението на концесионния договор.

Виж още: Допълнителни услуги за чуждестранни лица