За концеденти

Ние осигуряваме експертна подкрепа и консултантска помощ на концедентите като:

  • Разработваме необходимите концесионни анализи: технически, финансово-икономически и правен анализ, както и екологичен анализ – в изискуемите от закона случаи;
  • Подпомагаме разработването на обосновката за концесия;
  • Разработваме документации за участие в процедурата за предоставяне на концесия;
  • Предоставяме консултации по конкретни казуси в областта на концесиите.