НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ООД

Предлага експертна подкрепа и широка сфера консултантски услуги на местни, национални и международни организации, търговски дружества и компании, както и на държавните органи и институции във връзка с организирането, управлението, подготовката и провеждането на процедурите по възлагане и реализиране на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите.

Отлично подготвените експерти на НКОП предоставят следните услуги и дейности:

  • Консултативна помощ на местните и национални власти и бизнес организации при разработването на политики и прилагането им в гореописаните области;
  • Подкрепа на националните власти,организации и компании при разработването на международни и национални проекти и тяхната реализация;
  • Професионална подкрепа в специфични правни и практически казуси в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Разработване на модели и стратегии за прилагането на новаторски решения в тези области;
  • Разработване на модели за аутсорсинг;
  • Проучване и разпространение на успешни международни практики в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Обучение и квалификация на експерти в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Разработка на програмни продукти и други инструментариуми за оптимизация на процеса на обмяна на информация.

НКОП ООД подпомага възложителите за внедряване в техните организации на съвременни системи за планиране и управление на процесите свързани с обществените поръчки, както и за разработването и реализирането “стъпка по стъпка” на специфичните процедури и договори за възлагане на обществени поръчки, реализирането на публично-частни партньорства и предоставянето на концесии.
С услугите, които предоставяме, целим постигането на отлични резултати по професионален начин. Ние работим в партньорство с нашите клиенти и чрез активно взаимодействие с тях можем да предложим професионални решения за постигане на техните цели.

Нашата енергичност и динамичност са ключовите ни предимства.
Предоставяме нашите услуги на български, английски и немски език, като предлагаме новаторски подход, който е в синхрон с нуждите на клиента.
През години успяхме да спечелим доверието на множество клиенти като сред тях са: Министерство на транспорта, Агенция по обществени поръчки, Върховен административен съд, „Център за градска мобилност” ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на отбраната, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „Енел Марица Изток 3”АД; Технически университет, Национална художествена академия, Държавна агенция за младежта и спорта „АЕРОТЕКС” АД, „ФАРМАСУИС” ЕООД, редица български общини и др.

Национален Консултант по Обществени Поръчки – Професионализъм, доверие, надеждност – Ние можем повече.