Европейски програми

ОПИК 2014-2020

Ние помагаме на европейските средства да достигнат по-лесно до българския бизнес като предоставяме професионални консултации обхващащи целия цикъл на европейските проекти. Нашите експерти разполагат с опит в следните оперативни програми:

  • Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020
  • Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020
  • Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020
  • Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
  • Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020
  • Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020
  • Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020