Публично – частни партньорства

Публично-частните партньорства са все по-популярен начин за управление, изграждане или реновиране на инфраструктура или за предоставяне на услуги. Те действат в различни сектори – транспорт, обществено здраве, образование, национална сигурност, управление на отпадъците и доставки на вода и енергия.

Ние предоставяме експертна подкрепа и консултантска помощ като:

  • Разработваме различни модели на ПЧП и подпомагаме прилагането им на практика;
  • Изработваме необходимите анализи, съобразно спецификата на обекта на конкретния ПЧП проект;
  • Подготвяме необходимата документация за избор на частния партньор.