Допълнителни услуги за чуждестранни лица

„Национален консултант по обществени поръчки” ООД подпомага чуждестранните компании, които желаят да участват в процедури за обществени поръчки в България.

Нашите услуги към чуждестранните ни клиенти включват:
– Проучване на възможностите за участие на чуждестранните лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в сектори, в които имат интерес;
– Осигуряване на превод и легализация на всички необходими документи;
– Подпомагане на чуждестранната компания да подготви своята оферта така, че да отговаря на изискванията на законодателството и на възложителя.